Nyhetsbrev fra Tango Tønsberg januar 2021

Styret i Tango Tønsberg ønsker alle medlemmer et godt nytt år og håper at 2021 vil bli et langt mer tangovennlig år.

Vi håper å kunne komme tilbake til normale forhold med fast ukentlig practica etter sommerferien. Dersom myndighetene tillater det vil vi prøve å få til enkeltarrangementer før sommerferien.

Vi har besluttet å flytte årsmøtet til høsten, og tenker at det først bør være satt igang noe aktiviteteter slik at medlemmene får mulighet til å treffes før årsmøtet.

For å holde Tango Tønsberg i live er klubben avhengig av litt inntekter for å dekke utgifter som løper uansett om det er aktiviteter eller ikke. Vi ber derfor alle om å betale inn medlemskontingenten nå i januar. Til betaling av medlemskontingent

Med håp om et aktivt 2021

Hilsen fra styret i Tango Tønsberg