Medlemskap

Tango Tønsberg er en medlemsklubb, og uten medlemmer vil klubben ikke kunne drives. Som medlem har du mulighet til å påvirke hvordan klubben drives. Som medlem kommer du rimeligere inn på våre arrangementer, ofte er det halv pris i forhold til de som ikke er medlemmer, og på noen av våre aktiviteter har betalende medlemmer førsteprioritet.

Tar jeg på meg forpliktelser som medlem?
Medlemskap i Tango Tønsberg er frivillig, og du forplikter deg ikke til å bidra i styrearbeide, komiteer osv. Som medlem kan du bli spurt om å hjelpe til på arrangementer, hvis det ikke passer svarer du bare at det ikke passer. Det er et svar som blir akseptert.

Hva er deg jeg melder meg inn i? Som medlem må du gjøre deg kjent med Tango Tønsbergs vedtekter.

Det er medlemmet selv som skal stå for betalingen, du kan derfor ikke betale medlemskontingent for andre enn deg selv.

Gjelder både for nye medlemmer og fornyelse av medlemskap for nåværende og tidligere medlemmer:

Får du ikke betalt? Møt opp på mandagspractica, så hjelper vi deg i mål!

Er du usikker på om du har betalt medlemskontingent for 2024?

Sjekk epost, vi sender automatisk bekreftelse fra Tango Tønsberg.

Sjekk Vipps, finn betalt beløp, og velg visning av ordreinfo. Du skal da få opp detaljert info om betaling.

Ennå litt usikker? Møt opp på mandagspractica, så tar vi en titt i oversikten over de som har betalt medlemskap.