Årsmøte 2019

Dagsorden

Sak 1 Konstituering

  • Åpning
  • Navneopprop
  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av dagsorden og saksliste
  • Valg av møteleder
  • Valg av sekretær
  • Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Sak 2 Fremlegging av årsmelding og regnskap

Sak 3 Godkjenning av revisorberetning og regnskap

Sak 4 Saker fremmet av styret og medlemmer

Sak 5 Plan og budsjett inkl. fastsettelse av medlemskontingent

Sak 6 Valg
 

Forslag kan sendes til post@tangotonsberg.no innen 24. februar.
Det vil bli enkel bevertning. Velkommen!

Betalt medlemsavgift i 2018 eller 2019 gir stemmerett ved oppmøte.