Hva slags kurs skal jeg velge?

Vi har to typer kurs på utvalgte mandager for de som har danset litt eller mye. Ingen av disse er egnet for nybegynnere.

Ferske dansere

Kurset er for deg som har gått et grunnkurs eller har erfaring tilsvarende grunnkurs eller bedre. I kurset vil du lære å bli trygg på grunnleggende tango-ferdigheter. Dette gir deg trygghet og ferdigheter til senere å lære mer avansert videregående tango. Du vil også ha stor nytte av dette selv om du har danset en stund, da gode grunnferdigheter alltid er viktig å ha.

Videregående dansere

Du har danset jevnlig minst et år og behersker å føre eller bli ført i ocho, kryss, giro og lignende. Kurset lærer deg å jobbe videre med grunnfigurene og legge til dekorasjoner og varianter. Du jobber også med balanse, presisjon og musikkforståelse.

Hva skal jeg velge?

Dersom du er usikker skal du gå kurset for ferske dansere. Spør også instruktøren om du er på riktig kurs. Det er ikke en fordel å gå på et kurs som du ikke har grunnerfaring til å følge.

Helge-Workshops

Vi arrangerer to-tre ganger i året Workshops som går over en helg, f.eks. med 5-6 kurstimer i løpet av helgen. Hver kurstime er tilrettelagt for det erfaringsnivå som er angitt. Noen kurstimer krever kun et nybegynnerkurs i forkant, mens andre er tilpasset dansere med flere års erfaring.

For deg som har kortere danseerfaring: Meld deg på en eller to timer på grunnleggende nivå, jobb deretter bevisst med det du har lært de neste ukene. Da vil du være meget godt forberedt for videregående nivå noen måneder etter!

Privattimer: I Workshophelger har vi meget gode instruktører som tilbyr privattimer som individuelt tilpasses ditt dansenivå, uansett om du bare har gått et nybegynnerkurs eller har mange års danseerfaring. Det er også mulig å ta en Workshopklasse, og deretter ta en privattime med instruktøren.

Når og hvor er det kurs?

Alle kurs blir annonsert på hovedsiden av tangotonsberg.no Du kan også melde deg på epostliste slik at du får varsel i god tid pr epost.