Bilder fra våre arrangementer

I Tango Tønsberg har vi ingen restriksjoner når det gjelder film/foto på våre arrangementer, men vi ber de som deltar å gå frem forsiktig når det gjelder film/foto og være meget varsomme hvis film/foto i tillegg skal publiseres.

De som deltar på våre arrangementer må om ønskelig kunne forvente at deres deltagelse forblir av privat karakter.

Datatilsynet sier:

Når du skal publisere eller dele bilder eller film der personer er motivet, må du tenke gjennom om det du gjør er lovlig. Som en hovedregel, kan du for å føle deg trygg, alltid be om samtykke først.

Les mer hos Datatilsynet

Kan jeg ta bilder?

Ja, du kan ta bilder, men det forutsetter at du er kjent med bestemmelser i norsk lovverk, og at du går frem på en hensynsfull måte.

Publisering med tillatelse: Dersom du ønsker å publisere et bilde fra våre arrangementer må du spørre den/de som er avbildet før du gjør det, og det kan være lurt å la vedkommende få se det aktuelle bildet og gi sitt samtykke til det. Hvis den som er avbildet i etterkant trekker sitt samtykke er du forpliktet til å slette bildet.

Publisering uten tillatelse: Har du ikke fått tillatelse, så lar du bare være å publisere, selv ikke engang på tangorelaterte Facebook-grupper eller din egen Facebook-side. Husk også at dette personvernet gjelder både nå i dag og så lenge den avbildede personen lever.

Unntak: Norsk lov gir noen få unntak når det gjelder publisering av bilder/video fra hendelser som er av aktuell og allmenn interesse, men da skal hovedinnholdet i bildet være selve hendelsen, og ikke personer som er med på bildet. Det er først etter at bildet er tatt at det er mulig å vurdere om bildets hovedinnhold er lovlig i forhold til personvern. Igjen: spør før publisering, så unngår du problemer i ettertid.

Det er anledning til å fotografere på Tango Tønsbergs arrangementer, men tenk nøye gjennom om det er lovlig før du publiserer bilder eller film.