Aktiviteter

Se også se vår kalender. og samling av våre kurs

Lokaler
Alle aktiviteter foregår i Solvangkirkens ungdomsstue (Wergelands vei 7, 3117 Tønsberg) dersom ikke annet er annonsert.

Práctica
På mandager (se vår kalender for detaljer) har vi Práctica.
Inngang kr 40,- for medlemmer og kr 80,- for ikke-medlemmer.
Når vi hyrer inn eksterne instruktører, er prisen høyere.

Kurs/nyhetsbrev
Informasjon om kurs og andre aktiviteter sendes ut på mail til medlemmer + andre som melder seg på epostlisten vår (nederst på siden).
All påmelding til kurs skjer via egen link som deles sammen med kursinformasjonen.