Godt nytt år!

Styret i Tango Tønsberg ønsker alle medlemmer og andre tangointeresserte et godt nytt år!

Vi er nå i en situasjon hvor det ser ut for at både Norge og deler av Europa går mot en åpning av samfunnet, og med det også åpning for å kunne danse tango uten restriksjoner.

Rent praktisk vil vi når myndighetene gir klarsignal starte opp med ukentlig nybegynnerkurs og påfølgende practica. Vi kan pr i dag ikke gi noen eksakt oppstartsdato, men vil gjøre vårt ytterste for å komme raskt igang.

Vi takker alle som støttet klubben ved å betale medlemskap for 2021. Medlemmer som har betalt kontingent under koronaen har bidratt til at klubben fortsatt eksisterer og at vi kan starte raskt opp med aktiviteter. De har gitt styret inspirasjon til å jobbe under denne perioden.

Vi er nå inne i et nytt år, og innbetaling av medlemskontingent for 2022 er nå klargjort på hjemmesiden vår, på tangotonsberg.no. Vi gjør oppmerksom på at vi kun tar imot medlemskontingent via hjemmesiden. Innbetaling er da samkjørt med automatisk oppdatering av medlemslisten og vi får en mer rasjonell drift av klubben.

Til betaling av medlemskontingent:
https://tangotonsberg.no/produkt/medlemskap-2022/

Det var planlagt årsmøte i mars, men styret ønsker å få igang danseaktiviten først, og har av den grunn flyttet årsmøtet til 9 mai. Innkalling til årsmøte vil komme senere.