God sommer fra Tango Tønsberg!

Vi takker alle som deltok i en vellykket oppstart med tango over fem mandagskvelder i juni. Det var godt fremmøte med ca 15-20 deltagere hver kveld, og Mariano ga grundig innføring i nye teknikker og figurer.

Dersom myndighetene tilrår det vil oppstart etter ferien sannsynligvis skje i siste halvdel av august. Følg med på tangotonsberg.no, og vi sender også ut epost.

Uavhengig av Tango Tønsberg ønsker Tone og Andreas å invitere til tango i sine respektive hjem i løpet av sommeren. Det vil bli sendt ut ny epost når detaljene rundt dette er avklart.

God sommer til alle tangodansere!