Tango Tønsberg – medlemsinfo 24 mars

Styret har på grunn av tingenes tilstand ennå ikke hatt et fysisk styremøte siden årsmøtet, men vi har brukt noe tid på å utføre styrearbeide via andre kanaler.

Klubben har til nå hatt en god økonomi, men nå opplever vi at nødvendige løpende utgifter må betales samtidig som vi ikke lenger har inntekter fra kurs, practica o.l. Dette vil over tid føre til at bankkontoen sakte men sikkert vil tappes, og når klubben igjen kan komme igang med de vanlige aktivitetene er det ikke sikkert at vi har nok penger på konto.

For å sørge for at vi har de nødvendige inntektene slik at klubben kan overleve ber vi medlemmer og andre tangointeresserte om å bidra i en felles løpende dugnad fremover. Styret foreslår at alle bidrar med med det samme beløpet som de ellers betaler på practica, f.eks. 40 kroner pr uke. Dette er en frivillig ordning, og du må se på hva du har råd til å avse. For de som har mulighet til å betale mer enn 40 kroner pr uke og som ønsker å støtte klubben i en vanskelig tid er det ingen øvre grense!

Det ble etter årsskiftet inngått en avtale med Mariano om å holde kurs utover våren, og Mariano vil gjerne bidra for å holde sin del av avtalen. Han har holdt flere kurs og foredrag i sin Facebook-kanal, og har ikke krevd betaling for dette. I lengden vil det bli vanskelig for ham å fortsette å jobbe gratis på denne måten, da det er tidkrevende å planlegge og gjennomføre hver kurstime.

Styret ønsker i første omgang at det som kommer inn som frivillige bidrag går til å støtte Marianos online kurs, dog begrenset oppad til den avtalen klubben har gjort med ham for våren 2020. På denne måten vil klubben kunne holde sin del av avtalen, og medlemmene vil få noe igjen i en tid hvor vi ikke kan møtes fysisk.

Alt som medlemmer og andre interesserte betaler innenfor den avtalen klubben har med Mariano vil bli skatteinnberettet og utbetalt til ham i samsvar med norsk lov.

Mariano holder nå på med å sette opp en plan for mulige kurs og foredrag fremover.

Du finner kurs og foredrag her, rull gjerne nedover for å finne de eldste først: https://www.facebook.com/pg/MGG-Tango-103819417923994/posts/?ref=page_internal

Innbetaling kan skje til VIPPS nummer 123218, velg deretter «Frivillig bidrag»

Dersom du ikke har VIPPS kan du betale direkte til konto nr 24801.29.8105 og merke betalingen med «Frivillig bidrag»