Hva betyr alle ordene?

Practica

Practica er en uformell dansekveld hvor vi øver på å danse argentinsk tango ut fra det dansenivået vi er på.

Alle er velkommen til practica, alt fra deg som ikke kan et tangotrinn til erfarne dansere.

Under en practica spilles det tangomusikk, som regel i form av Tanda (se nedenfor).

Under en Practica er vi sosiale, vi trener på å by hverandre opp, vi prøver å danse med noen vi ikke har danset med før. Vi hjelper hverandre til å bli bedre til å danse tango!

Practica arrangeres som regel ukentlig, med avbrudd i ferier og høytider.

Spesialpractica

Samme som Practica, men med instruktør som tar opp et dansetema som vi øver på denne kvelden. Det kan være å lære en spesiell figur, eller en dypere innføring i en spesiell dansestil. Ingen Spesialpractica er like, her er det noe nytt å lære hver gang!

Milonga

Milonga er en formell dansekveld. Dresskoden er pent antrekk.

Under en Milonga danser vi det vi på det nivået vi har trent på tidligere, uansett om vi er nybegynnere eller erfarne dansere.

Tanda

En Tanda er en samling tangoer som spilles etter hverandre, ofte tre tangoer spilt av det samme orkesteret, eller tre tangoer som har den samme rytmen og stilen. Når du hører den første tangoen kan du forvente at de påfølgende tangoen har den samme stilen. Er den første tangoen en sprakende 1920-innspilling, så vil også de påfølgende tangoene være det. Er det en ultramoderne neo-tango med heftige bassrytmer vil også de påfølgende være i samme stil.

En Tanda består ofte av tre tangoer, men noen steder kan du oppleve at det spilles fire tangoer. En tanda varer ca 10 minutter, noen ganger bare 8, og andre ganger kanskje 12-13.

Når vi byr opp til dans er det forventet at vi skal danse med samme dansepartner til tandaen er ferdig.

Rekkefølgen på tandaer er ofte slik:

Tango (3 tangoer)
Tango (3 tangoer)
Tango Vals (3 tangoer)
Tango (3 tangoer)
Tango (3 tangoer)
Tango Milonga (3 tangoer)

Mellom hver Tanda spilles det en Cortina – et kort musikkstykke som er noe helt annet enn tango, det kan være en kort swinglåt, en jingle eller noe annet. Cortina betyr «gardin» og er et slags «sceneteppe» som trekkes for mellom hver «danseakt». Når dette musikkstykket spilles takker vi for dansen og følger dansepartneren ut fra dansegulvet. De som ikke danser følger med på hva slags musikk det blir på neste Tanda, og starter med Mirada og Cabeceo først etter at tangoen har startet, dette for at den man byr opp skal være forberedt på hvilken type musikk som skal spilles.