Årsmøte 2023

Tango Tønsberg innkaller med dette klubbens medlemmer til ordinært årsmøte.

Tid: Mandag 6. mars 2023 kl. 18.00
Sted: Underetasjen i Solvangkirken, Tønsberg

Dagsorden

Sak 1 Konstituering

  • Åpning
  • Navneopprop
  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av dagsorden og saksliste
  • Valg av møteleder
  • Valg av sekretær
  • Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Sak 2 Fremlegging av årsmelding

Sak 3 Godkjenning av revisorberetning og regnskap

Sak 4 Saker fremmet av styret og medlemmer

Sak 5 Plan og budsjett inkl. fastsettelse av medlemskontingent

Sak 6 Valg
 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til post@tangotonsberg.no senest 20. februar.

Saksdokumenter og resultatregnskap sendes pr epost til klubbens medlemmer 1 uke før årsmøte.

Betalt medlemsavgift i 2023 gir stemmerett ved oppmøte.

Det vil bli enkel bevertning. Velkommen!