Mandagskurs

Vi har to typer kurs på mandager fra 18:00 til 19:00 for de som har danset litt eller mye. Ingen av disse er egnet for nybegynnere.

Ferske dansere

Kurset er for deg som har gått et grunnkurs eller har erfaring tilsvarende grunnkurs eller bedre. I kurset vil du lære å bli trygg på grunnleggende tango-ferdigheter. Dette gir deg trygghet og ferdigheter til senere å lære mer avansert videregående tango. Du vil også ha stor nytte av dette selv om du har danset en stund, da gode grunnferdigheter alltid er viktig å ha.

Videregående dansere

Du har danset jevnlig minst et år og behersker å føre eller bli ført i ocho, kryss, giro og lignende. Kurset lærer deg å jobbe videre med grunnfigurene og legge til dekorasjoner og varianter. Du jobber også med balanse, presisjon og musikkforståelse.

Hva skal jeg velge?

Dersom du er usikker skal du gå kurset for ferske dansere. Spør også instruktøren om du er på riktig kurs. Det er ikke en fordel å gå på et kurs som du ikke har grunnerfaring til å følge.