Tango trening mandag 8 juni

Det blir trening med veiledning for faste dansepartnere fra kl 18:30 til 21:30. Stedet er Brattbakken 1 på Ramdal. Pris er 100 kroner pr person.

Det er maks 20 deltagere og forhåndspåmelding via VIPPS. Her er det førstemann til mølla som gjelder.

Se https://tangotonsberg.no/aktiviteter-juni-2020 for utfyllende info.

Dersom du ikke har fast dansepartner er det mulig å delta på den første delen av kurset fra 18:30 til 19:30, hvor vi trener uten dansepartner. Pris er 50 kroner pr person. Ring Jan Arild på 92013287 på søndag etter kl 18 for å få svar på om det er ledig plass til deg.

Medlemsinfo 8 april

Styret i Tango Tønsberg ønsker medlemmer og alle andre tangointeresserte fortsatt god påske!

Mariano har holdt en rekke direktesendte videoundervisninger de siste ukene, og de har blitt meget godt mottatt av seerne. Du kan se noen av videoene her. Neste direktesending vil bli annonsert på Marianos videokanal MGG Tango.

Vi retter en stor takk til alle som har gitt frivillige bidrag for å holde klubben økonomisk i live. Dersom du ønsker å gi et lite bidrag vil vi foreslå at du gir et beløp tilsvarende inngang på practica, f.eks. 40 kroner. Frivillige bidrag kan betales inn til VIPPS # 123218.

Vi har planlagt litt fremover, og har reservert Messehuset i Tønsberg for Høstmilonga 16-18 oktober.

For den som har mulighet til å praktisere karantene-tango på et minimalt dansegulv kan dette være en løsning:

Dersom du ikke kan se videoen kan du gå direkte til Youtube.

Tango Tønsberg – medlemsinfo 24 mars

Styret har på grunn av tingenes tilstand ennå ikke hatt et fysisk styremøte siden årsmøtet, men vi har brukt noe tid på å utføre styrearbeide via andre kanaler.

Klubben har til nå hatt en god økonomi, men nå opplever vi at nødvendige løpende utgifter må betales samtidig som vi ikke lenger har inntekter fra kurs, practica o.l. Dette vil over tid føre til at bankkontoen sakte men sikkert vil tappes, og når klubben igjen kan komme igang med de vanlige aktivitetene er det ikke sikkert at vi har nok penger på konto.

For å sørge for at vi har de nødvendige inntektene slik at klubben kan overleve ber vi medlemmer og andre tangointeresserte om å bidra i en felles løpende dugnad fremover. Styret foreslår at alle bidrar med med det samme beløpet som de ellers betaler på practica, f.eks. 40 kroner pr uke. Dette er en frivillig ordning, og du må se på hva du har råd til å avse. For de som har mulighet til å betale mer enn 40 kroner pr uke og som ønsker å støtte klubben i en vanskelig tid er det ingen øvre grense!

Det ble etter årsskiftet inngått en avtale med Mariano om å holde kurs utover våren, og Mariano vil gjerne bidra for å holde sin del av avtalen. Han har holdt flere kurs og foredrag i sin Facebook-kanal, og har ikke krevd betaling for dette. I lengden vil det bli vanskelig for ham å fortsette å jobbe gratis på denne måten, da det er tidkrevende å planlegge og gjennomføre hver kurstime.

Styret ønsker i første omgang at det som kommer inn som frivillige bidrag går til å støtte Marianos online kurs, dog begrenset oppad til den avtalen klubben har gjort med ham for våren 2020. På denne måten vil klubben kunne holde sin del av avtalen, og medlemmene vil få noe igjen i en tid hvor vi ikke kan møtes fysisk.

Alt som medlemmer og andre interesserte betaler innenfor den avtalen klubben har med Mariano vil bli skatteinnberettet og utbetalt til ham i samsvar med norsk lov.

Mariano holder nå på med å sette opp en plan for mulige kurs og foredrag fremover.

Du finner kurs og foredrag her, rull gjerne nedover for å finne de eldste først: https://www.facebook.com/pg/MGG-Tango-103819417923994/posts/?ref=page_internal

Innbetaling kan skje til VIPPS nummer 123218, velg deretter “Frivillig bidrag”

Dersom du ikke har VIPPS kan du betale direkte til konto nr 24801.29.8105 og merke betalingen med “Frivillig bidrag”