God sommer!

Styret i Tango Tønsberg ønsker alle medlemmer og andre interesserte en god St.Hans og god sommerferie! Vi har jevnlig avholdt styremøter, og har vurdert fortløpende ut fra myndighetenes anbefalinger, og har til nå ikke vært i stand til å arrangere noe på en forsvarlig måte. Vi håper å kunne komme igang etter sommerferien. Vi minner … Les mer